Strategia AW 2030 konsultacje

0%

 • Szanowni Państwo,

  zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu  aktualizowanej Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą 2030. Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

  Formularz należy wypełnić formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo, zgodnie z instrukcją znajdującą pod  polem formularza.
  Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety. Wypełniony formularz można ściągnąć w pliku pdf i wydrukować. 

  DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA UWAGI I OPINIE.

 • 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia badań oraz analizy wyników tych badań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Odpowiedź "TAK" umożliwi zgłoszenie uwag i opinii 
  Odpowiedź "NIE" zakończy wypełnianie Formularza.

  Można zaznaczyć co najwyżej 1 odpowiedź.
Ładowanie
Ładowanie...